ПБС България
Преживявания Близки до Смъртта

Джон П - Преживяване близко до смъртта

Бих искал да ви разкажа за моето преживяване. Имах емоционално трудно детство. Отидох на консултант на 37 години, за да ми помогне да се справям с живота ми. Психоложката ми направи, това което тя нарича регресивна терапия. Тя беше християнка и се моли в началото на сесията Светия Дух да работи в сърцето и душата ми по време на сесията. Отведе ме до коридор с врати с номера от двете му страни. Спирах се на различни врати, отварях ги и влизах, за да се занимавам с проблемите в моя живот. Номерата по вратите бяха годините, на които съм бях, когато неприятностите са се случвали. Отидох в моята “две годишна стая” и се занимавах с едно много травматично преживяване. Излязох от нея и психоложката се моли отново на Светия Дух да ме излекува и даде нов живот.

В този миг тя искаше да ме върне обратно по коридора до асансьора. Казах й, че не мога. Обърнах се и отидох до края на коридора, до един ъгъл и той се раздели и изчезна. Тогава бях в присъствието на Светлината. Знаех без никой да ми каже, че това беше Светлината на сина на Бог, Иисус. Видях моя покоен баща и свекърва, заедно с други, които не си спомням, да стоят до Иисус. Нямаше думи, всичко беше обменено чрез мисли. Светлината каза:

− Ела! - не можах да устоя да не отида към Светлината

Стоейки пред Иисус, беше ми казано, че Той има безусловна Любов за мен и пълно приемане. Иисус се протегна и ме прегърна. Прегръдка, която замени липсата на обич, когато бях пренебрегнат като дете. Излекувах се в този миг от моето минало. Иисус каза тогава:

− Отиди и прегръщай другите.

Обърнах се и се върнах до асансьора, но не минах през коридора. Минах по един нов път с нов живот. Не е нужно да казвам, че това очи в очи преживяване със Светлината промени живота ми. Моят “Отиди и прегръщай другите” завет е моята мисия в живота.

Имах сънища, които се сбъднаха. Сънувах ситуации и те се случваха. Сънувах война между демони и ангели, които ми бяха дадени да ме учат. Можех да видя неща в хората, които не можех да видя преди.

Бог е източника на цялата Любов и ние не можем да обичаме без него. Ние сме Духовни същества като Бог.

Усещах ангели до мен, докато бях буден в ежедневието ми. Те са изпратени да ме успокояват и напътстват. Усещах демони и техните атаки по мен. Има много, много повече да се преживее и всичко, което се случи след това.

Когато открих ПБС-тата, се почувствах, че имам нещо общо с други хора и не бях сам, дори и да не бях умрял. Можех да напиша книга за моето преживяване. Сега чувствам, че религията е човешко направена структура, която се опитва да идентифицира и съдържа Бог. Това просто не може да стане!

С най-добри пожелания, Джон П.

Линкове