ПБС България
Преживявания Близки до Смъртта

Грейс Бубулка-Хатмейкър - Преживяване близко до смъртта

Въведение

Грейс Бубулка-Хатмейкър е сестра, която е видяла отвъдния живот по време на преживяване близо до смъртта преди 12 години. Нейното ПБС е променило живота й. Почти 10 години след него, тя се е почувствала спокойна да сподели с други хора преживяването си. Сега Грейс споделя своето ПБС чрез семинари и лекции. Следва извадка от нейната книга, “Извън реалността”, описваща нейното ПБС.

ПБС

От лявата ми страна сестрата каза: “Не мога да й измеря кръвното налягане.” Можех да я усетя, че се опитваше да го улови. Лекарят се опитваше на дясната ми ръка. Най-накрая сестрата каза: “Не мога.” С тази последна дума всичко се промени. Най-накрая открих, че болката имаше граница и че съм свободна. Почувствах едно усещане в стомаха ми, както човек се чувства като се спусне от върха на влакче в увеселителен парк. Този вид “пеперуди в стомаха ми” бяха краткотрайно вълнение в мен. Гледах отгоре на лявата част на крака ми надолу към моето легло. Разстоянието до него беше толкова голямо сякаш бях в края на тавана. Можех да видя гърбовете на екипа отляво на леглото и лицата на моите доктори и филипинската сестра.

Раздразних се на тях и на моя напразен опит да се свържа с тях. Нямах силни чувства към моето тяло лежащо на леглото. То беше почти непознато за мен. Просто останах там с чувството на висене, сякаш завинаги. Беше само за секунди или минути предполагам, но времето не беше от значение. Времето не играеше роля. Беше незначително. Не беше свързано с нищо по начина, по който аз бях. Времето е само от значение, когато е относително на нормалната поредица на аспектите от живота. Така бях там за момент или за вечността. Не мога да кажа, но го почувствах като много дълго време. Осъзнах, че бях отделена от тялото ми, но все пак продължавах да съществувам. Частта от мен, която съществуваше нямаше нищо общо с тялото ми. Чувствах се напълно удобно и нямах болки. Всичките притеснения, които изпитвах, докато лежах в болничното легло, изчезнаха. Почувствах, че сякаш се поклащах в топла баня.

Докато бях на тавана в болничната стая бях някак си неподвижна. Сега се движех. Тръгнах бавно нагоре и навънка, леко наклонена наляво. Усетих, че съм заобиколена, но не знаех от какво или от кого. Първоначално ми изглеждаше като мъглива сивота около мен. Като се увеличи скоростта на моето движение нагоре и навън, в далечината на тази обгръщаща като стени на тунел мъгла имаше Светлина. В края на тунела Светлината трепереше, грееше и съдържаше безброй точици в себе си. Точиците се движеха - някои бързо, други бавно. Всички отиваха в различни посоки и никоя не се докосваше или удряше в другите. Единственото сравнение, което мога да направя на това което видях, е това което човек вижда, ако погледне в един слънчев лъч. Изглеждаше като частиците прах, които обхождаха един слънчев лъч. Спомням се, че се усмихнах или поне, че се чувствах щастлива и знаеща, че бях близка с тези точици.

Усетих също, че някои ми помагаше по време на това преминаване. Бях в компанията на безброй други, които бяха точно като мен. Сякаш бяхме семейство … не знаех или бях забравила. Те знаеха всичко за мен и бяха там, за да празнуват, да ме утешат и да ме предвижат напред. Не ги разпознах, но знаех, че са там за да помогнат.

Структурата на тунела се изтъни по страните, но Светлината отпред ме повикваше. Много исках да стигна Светлината. Когато страните на тунела станаха по-тесни, Светлината отпред стана по-ярка и по-близо като се увеличи скоростта ми. Нивото на радостно очакване, което чувствах беше неописуемо. В този момент си нямах идея, за какво е всичко това. Не мислех, че съм мъртва. Знаех, че се чувствам като Дух или като безплътен човек. Знаех, че истинското Аз продължава да съществува при липсата на моето земно тяло. Имах чувството на обширни знания, на мир и на положително очакване.

Като приближих топлото, излъчващо сияние пред мен, почувствах чист екстаз. Бях в началото на Светлината. Бях част от Светлината. Светлината беше част от мен … но Светлината беше повече. Някак си знаех, че има още напред, но не можех да отида по-нататък, защото нещо щеше да се случи. Почувствах се сякаш се завърнах при нещо, което знаех преди. Сякаш бях у дома. Бях се върнала у дома в началото на не само мен, ами в началото на вечността. Това е толкова трудно да се обясни, но изглежда толкова важно. Единственото нещо, което може да се сравни, е начина, по който се чувстваме, когато е красива топла нощ и погледнем нагоре в ясното звездно небе. Като погледнем звездите го има възхищението от гледката на началото на безкрайния космос. Беше като това чувство.

По време на това преживяване времето нямаше значение. Времето беше неуместно понятие. Чувстваше се като вечност. Почувствах, че съм във вечността. Нямаше никакви останки от тунела. Нямаше облаци или мъгла. Светлината беше чиста и добродетелна. Нямах нужда от нищо, не исках нищо. Общувах с всички светлини около мен. Точиците, другите и аз, всички бяхме част от Светлината, която съществуваше завинаги. Почувствах, че имам безкрайни знания и разбиране за всичко. Бях напълно спокойна.

Тогава от вътрешността на Светлината получих съобщение. Получих общение. Нямах идея от къде или как дойде при мен. Нямаше човек там. Не бяха изговорени думи. Мисълта беше там за мен да я получа и приема. Спомних си отговорността ми за моите две деца. Започнах да не се съгласявам … някак си. Не исках нищо да се промени, но почувствах, че промяната вече беше започнала. Вече не чувствах, че ме очакваше нещо прекрасно. Беше ми “казано” доброжелателно, но все пак строго за моето задължение. Съобщението беше последната дума … то беше всичко, което трябваше да се каже. Спомням си, че чувствах, че някакво напрежение спираше моето преживяване. Исках да не се съглася, докато в същото време знаех, че е безсмислено. Знаех, че от вътрешността на най-голямата част на цялата Светлина идваше цялата мъдрост, която ме насочваше. Почувствах се много малко дете, чиито обичащи родители настояват и упътват умореното дете да си легне. Упътването имаше само една посока. Трябваше да тръгвам. В този миг имах още един последен вид общение с тази част на Светлината. Изведнъж видях всичко. Видях се като бебе, дете, тинейджър и възрастна наведнъж. В същото време, видях всичко, което направих, всичко, което си бях мислила, всичко. Видях събития и хора в моя живот, които преди считах за важни. Също и много неща, които считах за не толкова важни. Всичко беше там за мен да разбера … всичко “добро”, “лошо”, или “безразлично”.

Например добре си спомням една случка, когато бях в първи клас като шест годишно дете, няколко минути преди междучасието. Сестра Селине беше поставила три свещени карти на края на нейното бюро отпред в стаята. Свещените карти бяха за награда след междучасието от състезанието по правопис, което нашия клас щеше да има. Бях на предния чин и можех да видя свещените карти много добре. Тази по средата обрисуваше един ефирен ангел-пазител, гледащ две малки деца да пресичат мост. Исках толкова много тази карта. Като излязохме в междучасие, изкушението ме превзе и откраднах свещената карта. Прибрах я бързо в моята униформена торбичка. Никой не ме видя. По време на междучасието се почувствах болна от вина. Промъкнах се обратно в класната стая, докато другите първокласници играеха отвън и поставих свещената карта обратно на бюрото на Сестрата.

В моето ПБС си спомних всичко за тази ситуация. Това което беше наистина впечатляващо, е че осъзнах колко много грешна ми беше постъпката. Въпреки, че се компенсирах за грешката ми, аз “знаех” за ужаса на Сестра Селине, че картата е взета. Аз “знаех”, че другите деца видяха само две карти на бюрото за състезанието по правопис, а не три. Това което наистина “знаех” беше, че моето действие имаше влияние върху много други.

Така мина прегледа на живота ми. Дълбоко осъзнах и имах огромни прозрения за всичко в моя живот и всички мои съприкосновения с други от моето раждане до момента на моето преживяване близко до смъртта. Всички тези в Светлината бяха свидетели на този преглед на целия ми живот. Бях обгърната от обичащо чувство и ми бяха показани областите на моите слабости. Изведнъж осъзнах, че аспектите на моя живот не бяха съвместими с вечността в Светлината. Знаех как да поправя това. Бях се натоварила с отговорността за остатъка от живота ми.

Знаех, че има още напред в Светлината, което продължаваше завинаги, но не можех да отида там. Виждайки живота ми останах с впечатлението, че той беше от значение и беше някак си важен относно колко надалеко ще стигна в Светлината. Моята работа не беше все още свършена и започна вътре в мен и в моето семейство. Успях да приема моето неизбежно завръщане сега като напълно разбрах посланието. Тогава ми беше даден “дар” да улесни завръщането ми … или поне така го приех по това време. Светлината като започна да отслабва, картината на моите две деца се сля с моя Дух. Като държах тяхната обич в мен, се завърнах в тялото ми в болничното легло.

Линкове