ПБС България
Преживявания Близки до Смъртта

Емануел Тувагираирмана - Преживяване близко до смъртта

Въведение

Емануел Тувагираирмана е живял като Християнин в Рванда, но не е бил верен на пътя си към Бог. По време на геноцида през 1994, той е бил сериозно ранен и заедно с десет други хора се е скрил в едно училище. Раните по неговото тяло са се влошили и една сутрин неговите приятели осъзнали, че той е умрял. Не можели да го погребат, понеже е било твърде опасно да излязат от училището. Те се скрили в училището Кабвай в град Гитарама, на около 45 километра от столицата Кингали. Те са обвили неговото тяло в чаршафи и сега вече тялото му миришело и течности са излизали от него. Ситуацията продължила седем дни!

ПБС

Емануел е имал преживяване близко до смъртта и бил откаран в рая. Той казва, че не е знаел как се озовал извън тялото си, но изведнъж е видял един мъж на една врата. Мъжът му казва, че е ангел и че стоят пред вратата на рая.

Той осъзнава, че има райско тяло, което било далеч по-красиво от земното тяло. После е заведен през една красива сладко миришеща градина от цветя. Там той среща Христос, който му се представя в две форми: първата с тяло в белези и втората с перфектно тяло.

Исус завежда Емануел обратно в Рванда в самата къща, където е мъртвото му тяло. Те са стояли в стаята и никой не можел да ги види. Исус показва на Емануел неговото мъртво тяло. То изглеждало ужасно. Исус му казва, че един ден след неговото посещение в рая, той ще се върне в това тяло.

Емануел успява да чуе разговор на хора в стаята, където било тялото му. Те са казали, “О, спасения мъж е умрял!”

Исус е отвел Емануел обратно в рая и му показва един красив град. Емануел казва, че това е много красив град с къщи, който не е виждал никъде по света. Имало е езеро там и Исус му казва, че не може да отиде от другата му страна.

Той се изненадва да види оттатък на езерото, някои от неговите приятели, който са умрели в Рванда, включително един Мюсюлманин. Емануел се изненадва, че не вижда някои силно религиозни Християни, с които той е служил на Бог. Той попитал Христос как така Мюсюлманин може да е в рая. Исус му казва, че когато този Мюсюлманин е умирал, той е викнал името на Исус и Исус го спасил от ада. Тогава Емануел го попитал защо една силно религиозна Християнка, което е служила на Бог с него в Рванда, не е била в рая. Исус отговорил, че е било поради нейния отказ да прости на тези, които са отказали да я посетят в болницата, когато е била болна. Емануел споменал друго име и Исус му казва, че причината този човек да не е в рая е, че е откраднал пари, които Християните са дали, за да се помогне на бедните.

Емануел тогава вижда една много ярка светлина отвъд езерото. Исус казва на Емануел, че той не може да се доближи до трона на Бог, понеже неговото време да напусне земята не е дошло все още.

После е показан ада на Емануел, който той казва, че е много гаден. Тези в ада са накарани да работят като роби през цялото време.

Исус после дава на Емануел нещо, което изглеждало като едно голямо парче шоколад и му казва да го изяде. Имало вкус на шоколад! След като го изял, Исус му казва, че е изял цялата Библия и че като се върне на земята, той ще може да запомни всички стихове без да отваря Библията. Един приятел на Емануел потвърждава, че това е вярно. Човека има цялото Свето Писание в главата си.

След седем дни от неговата смърт на Земята Исус казва на Емануел, че е време за него да се върне в неговото тяло на Земята. Исус му казва да отива и да свидетелства, за това, каквото е видял и да моли хората да се разкаят и да изгонят греха. Исус му дава три ангели пазители да го защитават винаги.

Емануел отказва да напусне рая, но Исус просто го е докоснал с върха на пръста си. Емануел се е озовал в тялото си, което в било пълно с ларви на мухи. Той казва, че е използвал ръката си за да премахне ларвите от неговата уста.

След ПБС

Неговите приятели не могли да повярват на очите си като видели загнилото тяло на Емануел да се помръдва и въжетата да се отпускат. Въпреки че повечето от останалите десет били много болни, те избягали от училищната стая, викайки че са видели призрак. Те се върнали след като чули гласа на Емануел да ги моли да се върнат.

Една от ръцете на Емануел е имала част, която е била изядена много от ларвите, което е причинило ръката му почти да падне. Той бил откаран в болницата в Кигали. Бог казва на Емануел да не се притеснява и да не приема предложената операция, при която ръката му щяла да бъде отрязана.

С Божиите свръхестествени начини на работа, Бог се появил като видение пред един доктор в Австралия. Бог го инструктирал да отиде в Рванда да потърси Емануел и да вземе всички необходими инструменти, които ще му позволят да направи операция на ръката на Емануел, която била все още закачена за тялото му. Бог дал на доктора подробности относно Емануел, включително болницата в Кигали и негова снимка. Докторът отлетял към Рванда и намерил Емануел.

След лечението Емануел започнал служба си да свидетелства какво е видял в тая. Навсякъде, където Емануел е отишъл се случвали чудеса. Например в Рванда той се е молил и една много силна вещица, от която всички в Рванда се страхували, загубила всичките си сили! В Танзания, Емануел бил откаран в затвора заради проповядване и покръстване на Мюсюлмани. Докато бил в затвора, той се молил и силен вятър разрушил затвора. Офицерите в затвора го пуснали на свобода следващата сутрин! Сега Емануел служи в Кения и Южна Африка. Той пътува из различни страни, за да сподели неговото свидетелство с другите.

Линкове